අපරාධ වරදකට වගකීම් දැරීමේ වයස් සීමාව ඉහළට

Wednesday, 02 November 2016 - 13:39

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
අපරාධ වරදකට වගකීම දැරීමේ අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඊට අදාළ කැබිනට් යෝජනාවට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේදී අනුමැතිය හිමිවූ බවයි කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුවට අද එක්වෙමින් සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න සදහන් කළේ.