පදනම් විරහිත චෝදනා සිදුකරනවා - චීන තානාපති

Thursday, 03 November 2016 - 7:54

%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+-+%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
චීනය, ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී ඇති ණය ආධාර සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් දේශපාලනඥයින් ඇතුළු විවිධ පාර්ශවයන් පදනම් විරහිත චෝදනා සිදුකරන බව ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති යී ෂියෑන්ලින්ග් පවසනවා.

මෙරට චීන තානාපති කාර්යාල සංකීර්ණයේ ඊයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.