අධික වර්ෂාවෙන් මාවනැල්ල ජලයෙන් යටවෙයි

Thursday, 03 November 2016 - 8:31

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගියදා ඇදහැලුණු අධික වාර්ෂාවත් සමග මාවනැල්ල නගරය හා ඒ අවට ප්‍රදේශය ජලයෙන් යටවූවා.

මේ අතර, වෙන්නප්පුව ප්‍රදේශයට ඇද හැලුණු අධික වැසි සමග - වේලක්කානි මාවත ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක නිවාස 250 කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට පසුගියදා ජලයෙන් යටවුණා.