පැෆ්රල් පෙත්සම විභාගයට අවසර

Thursday, 03 November 2016 - 14:17

%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%86%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB
සීමානිර්ණය අවසන් කළ පළාත්පාලන ආයතනවල මැතිවරණය කඩිනමින් පවත්වන්නැයි ඉල්ලා පැෆ්රල් සංවිධානය ගොනුකර තිබූ පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද අවසර ලබාදුන්නා.

ඒ, අදාළ පෙත්සම ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ අද සළකා බැලූනු අවස්ථාවේදියි.

මැතිවරණ කොමිසමේ නිලධාරීන් සහ විෂයභාර අමාත්‍යවරයා වගඋත්තරකරුවන් කරමින් පැෆරල් සංවිධානය ගොනුකර තිබූ මෙම පෙත්සම ලබන වසරේ ජනවාරි මස 30 වනදා යළි කැඳවනු ඇති.