ඉන්දියාව නව බදු ක්‍රමයක් හදුන්වා දෙයි

Friday, 04 November 2016 - 13:28

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්දියාව GST හෙවත් නව භාණ්ඩ හා සේවා බද්දක් අද සිට හදුන්වා දී තිබෙනවා.

නිෂ්පාදනය අනුව සියයට 5 සිට 28 දක්වා විචලනය වන මෙම බද්ද ඉන්දියාවේ සියලු ප්‍රාන්ත සදහා බල පැවැත්වීම විශේෂත්වයක්.

එමෙන්ම, නව බද්ද සියයට 12 සහ සියයට 18 යන ස්ථාවර බදු විකල්පයන්ගෙන් සමන්විතයි.

නිදහසෙන් පසු ඉන්දියාව සිදුකළ විශාලතම බදු සංශෝධනය ලෙසයි මෙය සැලකෙන්නේ.

කෙසේ නමුත්, දුප්පත් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණින් පාරිභෝගික භාණ්ඩවලින් අඩකට පමණ නව GST බද්ද ක්‍රියාත්මක නොවන බව ඉන්දීය මුදල් අමාත්‍ය අරුන් ජෙයිට්ලි ප්‍රකාශ කළා.