දූෂිත පෙරමුණක් බිහි වී ඇති බවට ජවිපෙන් ප්‍රකාශයක්

Saturday, 05 November 2016 - 7:08

%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහජනතාවගේ මුදල් සොරකම් කරන දේශපාලනඥයින් පෙරටුකරගත් දූෂිත පෙරමුණක් මෙරට බිහිව ඇතැයි ජනතා විමුක්ති පෙමුණේ නායක
අනුරකුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ කුරුණෑගලදී ඊයේ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට එක්වෙමින්