එක් දරු පියා අතුරුදන්වීම සම්බන්ධයන් එක් අයෙක් අත්අඩංගුවට

Monday, 07 November 2016 - 7:11

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
මොරටුව - මෝලවත්ත පාරේ පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත් සමාගමක සේවකයින් නවාතැන් ගන්නා ස්ථානයේ රැඳී සිටි වයස අවුරුදු 50 ක පමණ කල්මුණේ පදිංචි එක් දරු පියෙක් මීට දින කිහිපයකට පෙර අතුරුදන්ව තිබෙනවා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔහු රැදී සිටි කාමරයේ නවාතැන් ගෙන සිටි තවත් පුද්ගලයෙක් මොරටුව පොලිසිය සැකපිට අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර කාමරයේ තිබී ලේ සහ හිසකෙස් තැවරුණු මිටියක්ද පොලිසිය සොයාගෙන තිබෙනවා.