11 වැනිදා සිට දින 5 ක් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය සීමා කෙරේ

Monday, 07 November 2016 - 14:15

11+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+5+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B6%E0%B6%A9+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ලබන 11 වනදා සිට දින 5 ක කාලයක් මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ගමනාගමනය සීමා කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ මොරටුව සහ රත්මලාන අතර, පැරණි දුම්රිය පාලමක් වෙනුවට නව පාලමක් ස්ථාපිත කිරීම හේතුවෙන්.

ලබන 11 වනදා රාත්‍රී 10 සිට 15 වනදා පස්වරු 4 දක්වා එම කොටසේ දුම්රිය ධාවනය නතර කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව මෙම කාලය තුළ මාතර දෙසින් පැමිණෙන සියලු  දුම්රිය මොරටුව දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පමණක් ධාවනය කෙරෙන අතර, අනෙකුත් මාර්ගවල සිට පැමිණෙන සියලු  දුම්රිය රත්මලාන දුම්රිය ස්ථාන දක්වා පමණක් ගමන් කරනු ඇති.