කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මදුරු මර්දන වැඩසටහනක්

Wednesday, 09 November 2016 - 7:02

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ලබන 10 වැනිදා සහ 11 වැනිදා දෙදින මදුරු මර්දන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා

ඒ වැසි සමයත් සමග ඩෙංගු රෝගය පැතිරයාමේ අවදානමක් පැවතීම හේතුවෙන්.