සති දෙකක් තුල දුම්රිය අනතුරුවලින් 24 ක් මරුට

Wednesday, 09 November 2016 - 13:33

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+24+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7
පසුගිය සති දෙකක කාලය තුල පුද්ගලයින් 24 දෙනෙකු දුම්රියේ ගැටිමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.

පසුගිය වසර හා සැසදීමේදී මේ වසර තුලදි දුම්රියේ ගැටිමෙන් පුද්ගලයින් වැඩි පිරිසක් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි දුම්රිය ආරක්ෂණ අධිකාරි අනුර ප්‍රේමරත්න කියා සිටියේ.

සියදිවි හානි කර ගැනිම් වලට අමතරව දුම්රියේ ගැටිමෙන් වැඩි පිරිසක් ජිවිතක්ෂයට පත් වන්නේ දුම්රිය මාර්ගයේ නොසැලකිල්ලෙන් ගමන් කිරිම හේතුවෙන්.

වසරකට පුද්ගලයින් 700කට ආසන්න පිරිසක් දුම්රිය ගැටිමෙන් ජිවික්ෂයට පත් වන බවයි දුම්රිය ආරක්ෂණ අධීකාරි අනුර ප්‍රේමරත්න වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.