මහනුවර ප්‍රදේ්ශ කිහිපයකට අද ජල කප්පාදුවක්

Thursday, 10 November 2016 - 8:35

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%8A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
විසල් මහනුවර ජලපවිත්‍රාගාරයේ සම්ප්‍රේෂණ නළයේ කාන්දුවක් හේතුවෙන් අද පෙරවරු 9 සිට පැය අටක කාලයක් මහනුවර ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවනවා.

ඒ අනුව හාරිස්පත්තුව, අකුරණ, නුගවෙල, බරිගම, රජපිහිල්ල, හෑදෙණිය, මැදවල, පූජාපිටිය සහ මහනුවර මහ නගරසභා බල ප්‍රදේශයේ මෙලෙස ජලසැපයුම අත්හිටුවනු ඇති.

අස්ගිරිය ජල තටාකය මගින් ජලය බෙදාහරින ප්‍රදේශවලටද මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බවයි ජලසම්පාදන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ.