තහනම් කළ මුදල් නෝට්ටු ගැන ඉන්දියාවෙන් නිවේදනයක්

Thursday, 10 November 2016 - 11:00

%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දියාවේ තහනම් කළ මුදල් නෝට්ටු සම්බන්ධයෙන්  ජනතාව කිසිදු බියක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස එරට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

පසුගිය අඟහරුවාදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්දියානු රුපියල් 500 නෝට්ටු සහ 1000 නෝට්ටු භාවිතය තහනම් කරනු ලැබුවා.

මූල්‍යම දුෂණ නැවතීම සදහා මෙම තීරණය ගත් බවයි ඉන්දීය රජය මීට පෙර  ප්‍රකාශ කළේ.

දින කිහිපයකට පමණක් ජනතාවට අපහසුතාවන්ට මුහුණදීමට සිදුවුව ද මෙම තීරණය හේතුවෙන් දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිඵල අත්වන බවයි ඉන්දීය බලධාරීන් පෙන්වා දෙන්නේ.