1848න් පසු නරකම බදු යෝජනා මෙවර අයවැයෙන් - පිවිතුරු හෙළ උරුමය

Monday, 14 November 2016 - 19:11

1848%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%BA
මෙරට ආර්ථිකයේ සැබෑ තත්ත්වය ජාත්‍යන්තර විගණන ආයතනවල වාර්තාවලින් පැහැදිලි වන්නේ යැයි පිවිතුරු හෙළ උරුමය පවසනවා.

එහි ප්‍රධාන ලේකම්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිළ මේ බව කියා සිටියේ පක්ෂ මූලස්ථානයේ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.  

එහිදී ඔහු කියා සිටියේ 1848 වසරෙන් පසු නරකම බදු යෝජනා මෙවර අයවැය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.