ලෝකය රත් වීම පිළිබදව ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානයෙන් නිවේදනයක්

Tuesday, 15 November 2016 - 8:43

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
2016 වසර ලොව මෙතෙක් වාර්තාගත උණුසුම්ම වසර විය හැකි බව ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය පවසනවා.

ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා මාස 9ක කාලය සැලකූ විට එය කාර්මිකකරණයට පෙර උෂ්ණත්වයට වඩා සෙන්ටි‍්‍රගේ‍්‍රඞ් අංශක 1.2කින් ඉහළ උෂ්ණත්වයක්.

එල්නිනෝ සංසිද්ධිය මෙන්ම මෙලෙස මිහිතලය උණුසුම්වීමට කාබන් ඩයොක්සයිඞ් හරිතාගාර වායු ප්‍රමාණය ඉක්මවා මුක්තවීම හේතු වී තිබෙනවා.

ලෝක කාලගුණ විද්‍යා ආයතනයේ දත්තවලට අනුව වාර්තාගත උණුසුම්ම වසර 17කින් 16ක්ම මේ සියවසේ වාර්තා වී ඇති අතර, දැනට එම වාර්තා උසුලන්නේ 2015 වසරයි.

2016 වසර ලොව මෙතෙක් වාර්තාගත උණුසුම්ම වසර විය හැකි බව ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය පවසනවා