ධීවර බෝට්ටු නිදහස් කර ගැනීමට මැදිහත් වන්නැයි තමිල්නාඩුව ඉන්දීය මධ්‍යම රජයෙන් ඉල්ලයි

Tuesday, 15 November 2016 - 9:26

%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාව විසින් රදවාගෙන සිටින තමිල්නාඩු ධීවරයන්ගේ බෝට්ටු 105ක් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා මැදිහත් වන්නැයි තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත රජය ඉන්දීය මධ්‍යම රජයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා.

තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත සභාවේ ප්‍රධාන ලේකම් රාමා මෝහන රාවෝ මෙම ඉල්ලීම ඉන්දීය විදේශ ලේකම්වරයා වෙත ලිඛිතව ඉදිරිපත් කර ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම අදාළ බෝට්ටු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා මූල්‍යාධාර ලබාදෙන ලෙස ද ප්‍රාන්ත රජය ඉල්ලා සිටියා.

2014 වසරේ සිට තමිල්නාඩු ධීවර බෝට්ටු 158ක් ශ්‍රී ලංකා මුහුදේදී අත්අඩංගුවට පත්වූ බව තමිල්නාඩු ප්‍රාන්ත ලේකම්වරයා සඳහන් කළා.