ඇමරිකාවේ ඉන්දීය ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව වාර්තාගත ලෙස ඉහළ යයි

Tuesday, 15 November 2016 - 13:42

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9B%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ උසස් අධ්‍යාපනය ලබන ඉන්දියානු සිසුන්ගේ සංඛ්‍යාව පසුගිය වසර තුළ සියයට 25කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ඇමරිකානු ආයතනය සිදුකළ සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී ඇත්තේ මේ වන විට ඉන්දියානු සිසු සිසුවියන් එක්ලක්ෂ 65,918ක් ඇමරිකාවේ අධ්‍යාපනය ලබන බවයි.

ඔවුන් ඇමරිකානු ආර්ථිකයට වාර්ෂිකව එක් කරන ආදායම ඩොලර් මිලියන 5.5කට ආසන්නයි.

මෙලෙස ඇමරිකාවේ අධ්‍යාපනය ලබන ඉන්දියානුවන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගිය ද එක්සත් රාජධානියේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා එක්වන ඉන්දියානු සිසුන්ගේ සංඛ්‍යාව පසුගිය සිව් වසර තුළ දී සියයට 50කින් පමණ පහත වැටී තිබෙනවා.

බ්‍රිතාන්‍යයේ වීසා රෙගුලාසි දැඩි වීම ඊට ප්‍රධාන හේතුවක්.