පාර්ලිමේන්තුවට අගෞරවයක් වූ ගැටුම මෙන්න

Wednesday, 16 November 2016 - 11:35

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%9E%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
යුක්රේන පාර්ලිමේන්තුවේ ඊයේ උණුසුම් තත්ත්වයක් හටගත්තා.

මෙම වාතාවරණය හටගත්තේ එක් මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් තවත් පිරිසකට රුසියාව සමග සම්බන්ධතා පවත්වන බවට චෝදනා කිරීම හේතුවෙන්.

මෙහිදී මන්ත්‍රිවරුන් එකිනෙකාට ප්‍රහාර එල්ල කරගත්තේ මේ ආකාරයෙන්.