මැතිසබයේ සජීවි විකාශයේ කාලය ගැන, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ප්‍රශ්නයක්

Wednesday, 16 November 2016 - 13:13

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාර්ලිමේන්තුවේ සජීවී විකාශය ලබාදෙන පැය දෙකක කාලය තුළ තමන්ට කතා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබාදී නොමැති බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ප්‍රකාශ කළා.

එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන රීති ප්‍රශ්නයක් යොමු කරමින් කියා සිටියේ මෙමගින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මතය ජනතාව අතරට යාමට අවස්ථාවක් නොමැති බවයි.

මේ අතර, අයවැය විවාදය 4 වන දිනටත් මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙනවා.