සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන්ට හැඳුනුම්පත් ලබාදීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙලක්

Thursday, 17 November 2016 - 10:53

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ලබන මාසයේදී පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින පාසල් සිසුන්ගේ හැඳුනුම්පත් ලබාදීම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විශේෂ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හැදුනුම්පත් ලබාගැනීම සඳහා එළඹෙන සෙනසුරාදා පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 4.30දක්වා විශේෂ එක් දින සේවයක් ක්‍රියාත්මක බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් 0112 862 217 සහ 0112 862 228 යන දුරකථන අංක ඔස්සේ වැඩිදුර විමසීම් සිදු කළ හැකීයි.