මන්ත්‍රීවරු 58 කට වාහන ගෙන්වන්න මුදල් වෙන් කළ හැටි ජවිපෙ ප්‍රශ්න කරයි

Thursday, 17 November 2016 - 12:09

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+58+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන් 58 දෙනෙකුට කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන ලබාදීම සම්බන්්ධයෙන් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කර සිටියා.

ස්ථාවර නියෝග 23 - 2 යටතේ ප්‍රශ්නයක් යොමුකරමින් ඔහු විමසා සිටියේ කල් බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන ලබාදෙන්නේ කාහටද යන්න ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු බවයි.

එමෙන්ම ඒ සදහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ වී ඇත්ද යන්න පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඔහු ප්‍රශ්න කර සිටියා.

අයවැය දෙවන කියවිමේ පස්වන දිනය අදයි.