කතානායක අසුනේ ඉංජිනේරුවෙකු ඉද ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක්

Friday, 18 November 2016 - 13:03

%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%89%E0%B6%82%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%AF+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාර්ලිමේන්තුවේ කතානායකවරයාගේ අසුනේ එහි සේවය කරන ඉංජිනේරුවරයෙකු අසුන් ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස කතානායක කරූ ජයසූරිය, පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් අලූවිහාරේ විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිල්ල කතානායකවරයා වෙත භාරදී ඇති බව සදහන්.

පසුගිය 16 වනදා පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු අවසන්වීමෙන් අනතුරුව පවිත්‍ර සේවකයන් සභාගර්භය පවිත්‍ර කරන අවස්ථාවේදී අදාළ ඉංජිනේරුවා කතානායක අසුනේ සිට ඔවුන්ට උපදෙස් ලබාදුන් බව එම පැමිණිල්ලේ සඳහන්ව තිබෙනවා.