මෙගලිතික ශිෂ්ඨාචාරයට අයත් ඉපැරණි සොහොන් බිමක් පොළොන්නරුවෙන් හමුවේ

Saturday, 19 November 2016 - 18:26

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%81%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
වසර 2600 ක් 3000 ත් අතර කාල වකවානුවට අයත් බවට සැලකෙන ඉපැරණි සොහොන් බිමක් පොළොන්නරුව - ඇලහැර - සිරිකදුයාය - කටුව ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය ප්‍රිශාන්ත ගුණවර්ධන කියා සිටියේ එය මෙගලිතික ශිෂ්ඨාචාරයට අයත් ශිෂ්ටි වර්ගයේ ඉපැරණි සොහොන් බිමක් ලෙස හදුනාගෙන ඇති බවයි.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා කියා සිටියේ එය සංරක්ෂණය කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිටත් ආරම්භ කර ඇති අතර, ඉදිරියේදී මෙරට ජනතාවට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව උදාකර දෙන බවයි.    

එලෙස සොයා ගත් ශිෂ්ටි වර්ගයේ සොහොන් භූමි ඉබ්බන්කටුව, යටිගල්පොත්ත, කහටගස්දිගිලිය - පොක්ඇබේ සහ යාන්ඔයනිම්නයේ පිහිටි බව පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

මෙගලිතික ශිෂ්ඨාචාරයට අයත් ශිෂ්ටි සොහොන් බිම්වලට අමතරව, අර්න් බෙරියල් සහ සර්කල් බෙරියල් යන නම්වලින් හැදින්වෙන සොහොන් භූමි මෙරට ඇති බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.