වැඩිම වර්ෂාපතනය නාගදීපයට

Sunday, 20 November 2016 - 15:21

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%A7
උදෑසන 8.30 න් අවසන් වූ ඉකුත් පැය 24 ක කාලය තුළ දිවයිනේ වැඩිම වර්ෂාපතනය වාර්තා වී ඇත්තේ යාපනය - නාගදීප ප්‍රදේශයෙන්.

එය මිලිමීටර් 104 ක්. කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ මඩකලපුව යන දිස්ත්‍රික්කවලට ගිගුරුම් සහිත වැසි වාර්තා වී ඇති බවයි.

අද රාත්‍රී කාලයේදී ද පළාත් කිහිපයකට ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.