නායයෑමක් නිසා ගම්පොල - හෙම්මාතගම මාර්ගයේ ගමනාගමනයට බාධා

Monday, 21 November 2016 - 9:14

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+-+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8F
නායයෑමක් හේතුවෙන් ගම්පොල - හෙම්මාතගම මාර්ගයේ ගමනාගමන කටයුතුවලට බාධා එල්ලවී තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ ඊයේ රාත්‍රියේ වර්ෂාවත් සමඟ මාර්ගය ආසන්නයේ තිබූ බැම්මක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් මෙලෙස ගමනාගමනයට බාධා එල්ලවී ඇති බවයි.

පාසල් සිසුන් ඇතුලු විශාල පිරිසක් මේ හේතුවෙන් අපහසුතාවට පත්ව ඇති බවයි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.