අයවැය සජීවී විකාශය පස්වරු 6 දක්වා

Monday, 21 November 2016 - 13:09

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+6+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F
අද (21) සිට ලබන මස 10 වනදා දක්වා අයවැය විවාදය සජීවී ලෙස නැරඹීමේ හැකියාව පවතින බව කථානායක කරූ ජයසූරිය පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම්දුන්නා.

ඒ අනුව උදෑසන 9.30 සිට පස්වරු 6.30 දක්වා කාලය තුළ සජීවී ලෙස එය නැරඹීමට හැකියාව පවතිනවා.

එමෙන්ම, ඉදිරි මාස 3 ක කාලය ඇතුළත පාර්ලිමේන්තු විවාදයන් විකාශය කිරීම සඳහා වෙනම නාලිකාවක් ලබාදීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා කැමැත්ත පළ කර ඇති බවයි කතානායකවරයා කියා සිටියේ.

අයවැය තෙවන වර කියවීමේ කාරක සභා විවාදයේ දෙවන දිනය අදයි.

අධිකරණ, නීතිය  - සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් අද විවාදයට ගැනෙනවා.