අවම දඩය රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි වූ, බීමතින් රිය පැදවීම ඇතුළු වැරදි 7 මෙන්න

Monday, 21 November 2016 - 15:59

%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B6%A9%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+25%2C000+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%96%2C+%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%92+7+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
බීමතින් රිය ධාවනය කිරීම, රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ධාවනය කිරීම ඇතුළු මාර්ග නීති කඩකිරීම් 7කට අවම දඩය රුපියල් 25,000ක් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අද පැවැති සාකච්ඡාවකදී තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම සාකච්ඡාව සඳහා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මෙන්ම බස් රථ, පාසල් ප්‍රවාහන සහ ත්‍රිරෝද රථ  සංගම්වල නියෝජිතයන් ද එක්වුණා.

එම මාර්ග නීති කඩකිරීම් පහතින්

1. රක්ෂණාවරණයක් නොමැති වාහනයක් ධාවනය කිරීම.

2. රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති අයෙකු විසින් රිය ධාවනය කිරීම.

3. බීමත්ව රිය ධාවනය කිරීම.

4. වමෙන් ඉස්සර කිරීම.

5. සම්මත වේගයට වඩා අධික වේගයෙන් රිය ධාවනය කිරීම.

6. දුම්රිය හරස් ගේට්ටු හරහා නොසැලිකිලිමත් ලෙස වාහන ඇතුළත් කිරීම.

7. වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති පුද්ගලයෙකුට රථ වාහන ධාවනයට ඉඩ සැලසීම