නවසීලන්තයේ භූ කම්පනයක්

Tuesday, 22 November 2016 - 8:08

%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නවසීලන්තයේ උතුරු දූපත් ආසන්නයේ අද උදෑසන භූ කම්පනයක් සිදුව තිබෙනවා.

එහි අගය රිච්ටර් පරිමාණ 6.3ක අගයක් ගෙන ඇති බවටයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ.