බැඳුම්කර ගනුදෙනුව ගැන නිදහස් පක්ෂ වාර්තාව සකස් කර අවසන් - අද හෝ හෙට ජනපතිට

Tuesday, 22 November 2016 - 12:45

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%84%E0%B7%9D+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7
මහබැංකු බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා නිදහස් පක්ෂය පත් කළ කමිටුවේ වාර්තාව සකස් කර අවසන් බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන අද ප්‍රකාශ කළා.

මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ එම වාර්තාව අද හෝ හෙට ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දෙන බවයි.

අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ වාර්තාව මගින් සිදුකළ යුතු නිර්දේශද ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

වැරදිකරුවන්ට දඩුවම් දිය යුතු බවට වන නිදහස් පක්ෂයේ ස්ථාවරයේ කිසිදු වෙනසක් සිදුවී නොමැති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභාව විසින් මේ පිළිබද සොයා බැලීමට අදාළ කමිටුව පත් කළ අතර එහි ප්‍රධානියා ලෙස අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා කටයුතු කරනවා.