මැතිසබයට ඉදිරිපත් කළ මන්ත්‍රී නැගණියගේ සංවේදී වියෝව

Wednesday, 23 November 2016 - 9:10

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B7%80
අධ්‍යාපන, අභ්‍යන්තර කටයුතු, සංස්කෘතික සහ වයඹ සංවර්ධන යන අමාත්‍යාංශවල අදාළ වැය ශිර්ෂ ඊයේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධන රහිතව සම්මත වුණා.

මේ අතර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමලවීර දිසානායක විවාදයට එක්වෙමින් පළ කල අදහස් වෙත බොහෝ දෙනෙකුගේ අවධානයට යොමු වූවා.

ඊයේ මැතිසබය තුළ මැති ඇමතිවරුන් පලකල අදහස් පහතින්.