නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරා ගන්නැයි නිර්දේශ

Wednesday, 23 November 2016 - 12:10

%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81
කතානායක කරූ ජයසූරිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට අද (23) අවවාදයක් සිදුකළා.

එහිදී කතානායකවරයා කියා සිටියේ අයවැය විවාදය මේ වනවිට සජීවිව විකාශය කරන නිසා හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරුන් වැඩි අවධානයක් යොමුකළ යුතු බවයි.

මේ අතර, මාළඹේ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු පෞද්ගලික රෝහල රජයට පවරා ගත යුතු බවට අධ්‍යාපන සහ මානව සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

මෙම සභාවේ සාමාජික පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශූ මාරසිංහ කාරක සභා වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය අධීක්ෂණයට ආයතනයක් පිහිටුවීමට ද මෙමගින් නිර්දේශ කර ඇති බවයි.

අය වැය කාරක සභා විවාදයේ සිව්වන දිනය වන අද උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග, විද්‍යා හා තාක්ෂණ සහ නිපුනතා සංවර්ධන යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශිර්ෂ විවාදයට ගැනෙනවා.