මේ මස 30 සිට සා.පෙළ විභාගයට අදාළ උපකාරක පන්ති / සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම තහනම්

Thursday, 24 November 2016 - 16:30

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%83+30+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%8F.%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%2F+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A
දෙසැම්බර් මස 6 වැනිදා සිට ආරම්භ වන සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අදාළව මේ මස 30 වනදා සිට ලබන 17 වනදා දක්වා කාලය තුළ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ ඊට අදාළ සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම සහ බෙදා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් බවයි.

කිසියම් තැනැත්තෙකු හෝ යම් ආයතනයක් එම නියෝගය කඩකළහොත් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාව ද පවතින බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළා.

මෙම නියෝගය කඩකරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා වුවහොත් ළගම ඇති පොලිස් ස්ථානය දැනුවත් දෙන ලෙස ද එම දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටිනවා.