ඇමති කෙනෙකුට නාන්න, මන්නාරමේ හදන වැවක් ගැන මැතිසබයට ප්‍රශ්නයක්

Thursday, 24 November 2016 - 18:24

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මන්නාරම - තාරාපුරම් ප්‍රදේශයේ වැවක් අමාත්‍යවරයෙකුට දිය නෑම සඳහා සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කර ඇති බව දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චාර්ල්ස් නිර්මලනාදන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග, පරිසර ඇතුළු අමාත්‍යාංශ හතරක වැය ශීර්ෂ විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන අතර, විවාදයට එක්වීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනද පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයට පැමිණ සිටියා.

කෘෂිකර්ම, වැවිලිකර්මාන්ත, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ යන අමාත්‍යාංශවලට අදාළ වැය ශීර්ෂ අද කාරක සභා අවස්ථාවේදී සංශෝධන රහිතව සම්මත වුණා.

අද (24) දිනයේ විවාදය ආරම්භ කළේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායකයි.

අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමල් රාජපක්ෂ සහ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසාද විවාදයට එක්වුණා.