ඌව පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීන්ට රජයේ මුදලින් ඉතාලි සංචාරයක් - ජවිපෙන් මැතිසබයේදී හෙළිදරව්වක්

Friday, 25 November 2016 - 12:08

%E0%B6%8C%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%A2%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඌව පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට රජයේ අනුග්‍රහයෙන් ඉතාලි සංචාරයක් ලබාදීමට කටයුතු කෙරෙන බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අද (25) පාර්ලිමේන්තුවේදී හෙළිදරව්වක් කළා.

ස්ථාවර නියෝග 23 / 2 යටතේ අදාළ කරුණ ඉදිරිපත් කළේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා විසින්.

අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ 6 වන දිනය අදයි. වනජිවි හා තිරසාර සංවර්ධන සහ ඉඩම් අමාත්‍යාංශ වල වැය ශීර්ෂයන් අද විවාදයට ගැනෙනවා.