බම්බලපිටියේදී ත්‍රීරෝද රථයක් එක්වරම ගිනිගත් හැටි

Friday, 25 November 2016 - 14:33

%E0%B6%B6%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේ ත්‍රීරෝද රථයක් තුළ එක්වරම හටගත් ගින්නක් හේතුවෙන් එම රථය ඇතිවූ ගින්නක් හේතුවෙන් එම රථය සම්පුර්ණයෙන්ම විනාශ වී තිබෙනවා.

එම අවස්ථාවේ කුඩා ළමයෙක් සහ කාන්තාවක් එම ත්‍රීරෝද රථය තුළ සිට ඇති අතර ඔවුන් කඩිනමින් රථයෙන් ඉවත් කරගෙන තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් අසළ සිටි පිරිස් ගින්න නිවා දැමීමට මහත් ප්රිශ්‍රමයක් දැරුවද එය ව්‍යර්ථ වූ බවයි එහි සිටි අයෙක් පැවසුවේ.