මඩකලපුව වෙරළට සර්පයන් ගොඩගැසූ හැටි මෙන්න

Friday, 25 November 2016 - 14:47

%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
මඩකලපුව සහ කාන්තන්කුඩි වෙරළට මියගිය සර්පයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ගොඩගසා තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් ධීවර ජනතාව දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව ඇති බවටයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.

පසුගිය දින දෙකක කාලයක් තිස්සේ මඩකලපුව සහ කාන්තන්කුඩි ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත වෙරළ තීරයේ තැනින් තැන මෙලෙස ගොඩ ගසා ඇති මියගිය සර්පයන් පහතින්.