සුළු ජාතීන් මහ ජාතිය සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීම අග්‍රාමාත්‍යවරයා පහදයි

Saturday, 26 November 2016 - 8:28

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B7%92
මෙරට සුළු ජාතීන් මහජාතිය සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමේදී ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සහ ශක්තිය පිළිබද හැගීම් වර්ධනය වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

කොළඹ පුරහලේ ඊයේ පස්වරුවේ පැවැති උත්සවයකට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.