එජාපය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට වැඩිපුර සලකන බවට පාර්ලිමේන්තුවේදී චෝදනා

Sunday, 27 November 2016 - 7:52

%E0%B6%91%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%BA+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
අයවැය කාරක සභා අවස්ථා විවාදයේ හත්වන දිනය වන ඊයේ රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු සහ නිවාස හා ඉදිකිරීම් යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනුණා.

පසුව ඒවා සම්මත වුණේ සංශෝධන රහිතවයි.

එම විවාදයට එක්වෙමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඉන්දික අනුරුද්ධ, නලින් බණ්ඩාර මෙන්ම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා අදහස් දක්වා සිටියා.

මෙහිදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා සඳහන් කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයා මෙන්ම නියෝජ්‍ය නායකයාද නිදහස් පක්ෂයට වඩා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සළකන බවයි.