ටැබ් සහ රක්ෂණය වෙනුවට ආපනශාලා හදන්න- අසේල සම්පත්

Monday, 28 November 2016 - 8:00

%E0%B6%A7%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1-+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A
මෙවර අයවැයෙන් පාසල් ළමයින්ට ටැබ් සහ රක්ෂණාවරණ ලබාදෙනවා වෙනුවට ආණ්ඩුව කළ යුත්තේ පාසල් ආපනශාලා නවීකරණය කිරීම බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එහි සභාපති අසේල සම්පත් මේ බව කියා සිටියේ කොළඹ ඊයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.