දෙසැම්බර් 1 වන දා මැදියම් රැයේ සිට දුම්රිය සේවක වැඩ වර්ජනයක්

Monday, 28 November 2016 - 17:27

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+1+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් දෙසැම්බර් මස 1 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට දුම්රිය ශ්‍රේණිගත එකමුතුව තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි කැදවුම්කරු ජානක ප්‍රනාන්දු සඳහන් කළේ දුම්රිය පාලක, නියාමක, ස්ථානාධිපති, රියදුරන් ඇතුළු තවත් ශ්‍රේණි කිහිපයක නිලධාරීන් ඊට ඇතුළත් බවයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඉඩම් පෞද්ගලික අංශයට පැවරීම, සේවක වැටුප් සහ බදවා ගැනීමේ පවතින ගැටළු ආදී කරුණු මුල් කර ගනිමින් මෙම වර්ජනය ආරම්භ කිරීමට තීරණය කළ බවයි එම එකමුතුවේ කැදවුම්කරු ජානක ප්‍රනාන්දු වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.

මේ අතර, දෙසැම්බර් 1 වන දා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පෞද්ගලික බස් රථ සේවකයන් ද වැඩ වර්ජනයක් සංවිධාන කර තිබෙනවා.

ඒ, රජය විසින් මාර්ග නීති සම්බන්ධයෙන් ඉහළ දැමූ දඩ මුදලට එරෙහිවයි.