වකුගඩු රෝගීන්ට නව බලාපොරොත්තුවක්

Tuesday, 29 November 2016 - 7:11

%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හදිසි අනතුරුවලින් හෝ වෙනත් හේතු නිසා මොළය මියගිය පුද්ගලයින්ගෙන් ලබාගත හැකි වකුගඩු,වකුගඩු රෝගීන්ට බද්ද කිරීමේ හැකියාව පවතින බව ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය රත්නසිරි ඒ.හේවගේ මහතා පවසනවා.

කෙසේ වෙතත් අධ්‍යක්ෂවරයා පෙන්වා දෙන්නේ මොළය මියගිය පුද්ගලයින්ගේ ඥාතීන් වකුගඩු දන්දීම සඳහා අකමැත්ත පළ කිරීම නිසා එම කාර්යය අසීරු වී ඇති බවයි.