වසරක සහන කාලයක් හිමිවූ 25000ක දඩ නියමවූ රථවාහන වරද මෙන්න

Tuesday, 29 November 2016 - 7:14

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%96+25000%E0%B6%9A+%E0%B6%AF%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
වමෙන් ඉස්සර කිරීමේ මාර්ග නීතිය සඳහා වසරක සහන කාලයක් ලබාදීමට සූදානම් බව ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව කියා සිටියේ ප්‍රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශයේ අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින්.

එහිදී අමාත්‍යවරුන් වන නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, පාලිත රංගේබණ්ඩාර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන සුනිල් හඳුන්නෙත්ති, සිසිර කුමාර අබේසේකර මෙන්ම කුමාර වෙල්ගම ද එම විවාදයට එක්වෙමින් අදහස් දක්වා සිටියා.[MP3]s148545[/MP3]