සිරියාවේ ළමයින් පන්ලක්ෂයක් අනතුරේ

Tuesday, 29 November 2016 - 10:25

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A
සිරියාවේ යුද ගැටුම් හේතුවෙන් ළමයින් පන්ලක්ෂයක් පමණ පීඩාවට ලක්ව සිටින බව යුනිසෙෆ් ආයතනය ප්‍රකාශ කළා.

විශේෂයෙන් කැරළිකරුවන් සතු ප්‍රදේශ සිරියානු රජයේ හමුදා විසින් වටලා තිබීම හේතුවෙන් මෙම ළමයින් ද යුද ගැටුම් පවතින ප්‍රදේශවල සිරවී සිටින බවයි එමගින් පෙන්වා දෙන්නේ.

සිරියාවේ එලෙස සිවිල් ජනයා කොටු වූ ප්‍රදේශ දහසයක් ජගත් සංවිධානය විසින් හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.