කරුණා අම්මාන් අත්අඩංගුවට

Tuesday, 29 November 2016 - 11:38

%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
හිටපු අමාත්‍ය විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් අත්අඩංගුවට.

රජයේ වාහන අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සදහා අද උදෑසන ඔහු පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණියා.

ඒ අනුව අදාළ චෝදනාව යටතේ ඔහු පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

විනයාගමූර්ති මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් පසුගිය රජයේ ජාතික ඒකාබද්ධ සහ සංහිදියා අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළා.