තුන්වන වාරයේ පාසල් නිවාඩු සිකුරාදා ඇරඹේ

Tuesday, 29 November 2016 - 14:15

%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
රජයේ සහ රජයේ අනුමත සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල තෙවන පාසල් වාරය ලබන සිකුරාදායින් අවසන් වනවා.

ඒ අනුව ලබන වසරේ පළමු වාරය සඳහා ජනවාරි 2 වන දා නැවත පාසල් විවෘත කෙරෙන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් යොදා ගන්නා පාසල් විවෘත කිරීමේ දිනය ඉදිරියේදී දැනුම් දෙන බව ද එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා.