සමෘද්ධි නමේ වෙනසක් නැහැ

Wednesday, 30 November 2016 - 7:54

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%98%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90
සමෘද්ධි යන නාමය කිසිදු හේතුවක් මත වෙනස් නොකරන බව සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

කාන්තා හා ළමා කටයුතු, සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ සහ සුබසාධන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂයන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනුනු අතර ඒවා සංශෝධන රහිතව සම්මත වුණා.

එම විවාදයට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරුන් වන එස්.බී. දිසානායක, දයාසිරි ජයසේකර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මෙන්ම කංචන විජේසේකර අදහස් දැක්වුවා.