කුමාර් ගුණරත්නම් පිටුවහල් නොකරන බව විෂයභාර ඇමති කියයි

Thursday, 01 December 2016 - 9:56

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
දැනට බන්ධනාගාර ගත කර සිටින පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නායකයා ලෙස සැළකෙන කුමාර් ගුණරත්නම් පිටුවහල් නොකරන බව අභ්‍යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන සහ සංස්කෘතික අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න පාර්ලිමේන්තුවේදී අද ප්‍රකාශ කළා.  

ඔහු කියා සිටියේ කුමාර් ගුණරත්නම් සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීමක් කළහොත් ඔහුට පුරවැසිභාවය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් සළකා බැලිය හැකි බවයි.

ස්ථාවර නියෝග 23 - 2 දෙක යටතේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන යොමුකළ පැනයකට පිළිතුරු ලෙසයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.

ආපදා කළමණාකරණ, ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්‍රතිසන්ධාන මෙන්ම ජාතික සහජීවන, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ අද කාරක සභා අවස්ථාවේදී විවාදයට ගැණෙනවා.