රාජ්‍ය දේපළවලට හානි කළොත්, දැඩි පියවර ගන්නා බවට රජයෙන් ප්‍රකාශයක්

Saturday, 03 December 2016 - 8:12

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වර්ජන ක්‍රියාමාර්ග අතරතුර රාජ්‍ය දේපළවලට හානි කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිය දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළා.

ඊයේ සිදුවූ බස් රථවලට පහරදීමේ සිද්ධීන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට දැනටමත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බවයි එහි දැක්වුණේ.

සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය අඩාල කර, රාජ්‍ය දේපළවලට හානි කිරීමට එරෙහිව දැඩි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස රජය පොලීසියට උපදෙස් දී ඇති බව ද අදාළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.