සාමාන්‍ය පෙළ විභාග මධ්‍යස්ථානවලට කඩා පනින කණ්ඩායම්

Monday, 05 December 2016 - 14:05

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A
මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී විභාග මධ්‍යස්ථාන තුළ සිදුවන වංචා දූෂණ වැළැක්වීම සඳහා කඩාපනින ඒකකයක් ක්‍රියාත්මක බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර පවසනවා.

ඒ අනුව විභාග මධ්‍යස්ථාන තුළ ජංගම දුරකථන ඇතුලු තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කිරීම සහ වංචනික ලෙස විභාගයට  පෙනී සිටීම මෙම කඩා පනින ඒකකය විසින් නිරීක්ෂණය කරන බවයි කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේ.

දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 5669 කදී හෙට පෙරවරු 8.30 ට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ආරම්භවීමට නියමිතයි.

මෙවර විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන් ලක්ෂ 7 ක් පෙනී සිටීමට නියමිත අතර, සමස්ත විභාගය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා දිවයින පුරා අධීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන 538 ක්ද ක්‍රියාත්මකයි.  

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ ප්‍රවේශපත්‍රය නොලැබීම හෝ ලැබුණු ප්‍රවේශ පත්‍රයේ ගැටළු පවතී නම් ඒ වෙනුවෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තුළ විශේෂ ඒකකයක් ක්‍රියාත්මක බවයි විභාග කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේ.

විභාග වංචා පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම්දීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 1911 ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඇමතීමෙන් හෝ 0112 78 42 08, 0112 78 45 37, 0113 188 350 හෝ 0113 140 314 යන දුරකථන අංකවලින් පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාව ඇමතීමෙන් මෙම තොරතුරු ලබාදිය හැකියි.

මීට අමතරව 0112 242 11 11, දුරකථන අංකයෙන් පොලිස් මූලස්ථානය ඇමතීමෙන් හෝ 119 පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකය ඇමතීමෙන් විභාග වංචා පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදිය හැකියි.