දින තුනක මෙහෙයුමකින් පසු අල්ලා ගත් කන් කබරයා (ඡායාරූප)

Monday, 05 December 2016 - 14:49

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
ජීවිත සහ දේපළ වලට හානි කරමින් අම්පාර,උහන වීරගොඩ ප්‍රදේශයේ සැරිසැරූ වන අලියෙකු අල්ලා ගැනීමට වනජීවී නිළධාරීන් සමත්ව තිබෙනවා.

වනජීවී නිළධාරීන් විසින් සිදුකළ දින 03ක මෙහෙයුමකින් අනතුරුවයි මෙම වන අලියා අල්ලාගෙන ඇත්තේ.

නැට්ට කොටා,කන් කබරයා යන අනුවර්ථන නාමයන්ගෙන් හැදින්වූ මෙම වන අලියා හොරොව්පතාන රක්ෂිතයට මුදා හැරීමට කටයුතු කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඡායාරූප- අම්පාර සමන් චන්ද්‍රතිලක/වසන්ත චන්ද්‍රපාල