අ.පො.ස.සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අද

Tuesday, 06 December 2016 - 6:49

%E0%B6%85.%E0%B6%B4%E0%B7%9C.%E0%B7%83.%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අද ආරම්භ වනවා.

දිවයින පුරා පිහිටි විභාග මධ්‍යස්ථාන 5669 කදී විභාගය පැවැත් වන අතර නව සහ පැරණි නිර්දේශ යටතේ මෙවර විභාගයට ලක්ෂ 7 ක සිසුන් සංඛ්‍යාවක් විභාගයට පෙනී සිටීමට නියමිතයි.

මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී විභාග මධ්‍යස්ථාන තුළ සිදුවන වංචා දූෂණ වැළැක්වීම සඳහා කඩාපනින ඒකකයක් ද ක්‍රියාත්මක බව විභාග කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළා.

ඒ අනුව විභාග මධ්‍යස්ථාන තුළ ජංගම දුරකථන ඇතුලු තාක්ෂණික උපකරණ භාවිත කිරීම සහ වංචනික ලෙස විභාගයට  පෙනී සිටීම මෙම කඩා පනින ඒකකය විසින් නිරීක්ෂණය කරන බවයි කොමසාරිස්වරයා කියා සිටියේ.

විභාග වංචා පිළිබඳ තොරතුරු දැනුම්දීම සඳහා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව 1911 ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංකයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ඇමතීමෙන් හෝ 0112 78 42 08, 0112 78 45 37, 0113 188 350 හෝ 0113 140 314 යන දුරකථන අංකවලින් පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාව ඇමතීමෙන් මෙම තොරතුරු ලබාදිය හැකියි.